Stan zawieszenia

Zawieszam mój miesięcznik na czas nieokreślony.