Minęły trzy stulecia

Monteskiusz (1721)

   „Oto historie Północy, między innymi Polski, która tak zły czyni użytek ze swej wolności i z prawa obioru królów: rzekłbyś, iż chce pocieszyć sąsiadujące z nią ludy, które straciły i jedno, i drugie.”

Monteskiusz, „Listy Perskie”, list CXXXVI, przełożył Tadeusz Żeleński-Boy, Hachette, Warszawa 2011, s. 252.