Błędy polityczne

Jean de la Bruyere (1645-1696)

 „Źródło błędów politycznych: myśleć tylko o własnych interesach i tylko o chwili obecnej”.*

   „Gdyby posłowie obcych państw byli małpami, wytresowanymi do chodzenia na tylnych łapach i do porozumiewania się przez tłumaczy – jeszcze nie moglibyśmy okazywać większego zdziwienia niż to, z jakim witamy trafne odpowiedzi i zdrowy rozsądek, które często przejawiają się w ich wystąpieniach. Uprzedzenie wobec obcych wraz z pychą narodową każą nam zapomnieć, że mądrość nie wiąże się z jednym klimatem i że wszędzie tam, gdzie tylko żyją ludzie – nie brak rozumu. Nie chcielibyśmy, aby ci, których nazywamy barbarzyńcami, odnosili się do nas w podobny sposób, a przecież jeśli są w nas resztki barbarzyństwa, to polega ono właśnie na zdumiewaniu się, że ktoś inny potrafi rozumować równie dobrze jak i my sami”.  . . .**

*Jean de la Bruyere, „Charaktery czyli obyczaje naszych czasów”, przełożyła Anna Tatarkiewicz, PIW, Warszawa 1965, 87, s. 320.

**Ibid., 22, s. 302.