Zbigniew Brzeziński o Jedwabnem

W okresie dużego napięcia w stosunkach amerykańsko-żydowsko-polskich wiosną 2001 roku organizowałem w Ambasadzie RP w Waszyngtonie rozmowy i dyskusje na temat Jedwabnego. Jedna z nich odbyła się z udziałem Zbigniewa Brzezińskiego. Wydobycie zbrodni w Jedwabnem na  światło dzienne wywołało ogromne poruszenie w Stanach Zjednoczonych. To była jedna z najtrudniejszych i najboleśniejszych spraw u progu mojej pracy w Waszyngtonie. W moich papierach znalazłem przekazane mi przez Brzezińskiego notatki do jego wystąpienia oraz, osobno, jego propozycję tekstu napisu na pomniku w Jedwabnem.

Tekst napisu na pomniku był przedmiotem wielkiej kontrowersji. Pierwotnie uzgodniony tekst został ostatecznie, na życzenie strony żydowskiej, skrócony do jednego zdania. Brzeziński, który śledził dyskusję, widząc trudności z uzgodnieniem ostatecznej treści napisu, chciał przeciąć bolesny spór przez przyjęcie krótkiej dobitnej formuły. Oto ona:

„Proponuję:

‘Braciom – Żydom, ofiarom ohydnego antysemityzmu –

                        Rodacy’”*

 

Poniżej luźne notatki Brzezińskiego – konspekt jego wystąpienia w Ambasadzie. Brzeziński był urodzonym mówcą, więc notatki nie oddają, nawet w części, jego błyskotliwego wystąpienia:

„Important to think of them

- they are also symbolized by JK.

Point of departure for reconciliation and repentance

A highly unilateral act – an autonomous act

Otherwise not genuine

Demands for apologies

Apologies or condemnations? “I’m sorry… i.e. I was responsible

How do you define responsibility for crimes committed decades ago? Or centuries? Slavery?

Did I become responsible when I became US citizen?

 

Important to think of that – the context of the debate generated by Jedwabne

 

Accusation that Jews collaborated, participated in the Stalinist crimes

Concentration on Poles as murderers, participants in the Holocaust

Let us instead … on the Jews who enriched Polish culture (Arthur Rubinstein) and many who died as Jews and Poles

On the forgotten thousands of Poles who died because they tried to save…

Real reconciliation real repentance honor JK – other symbol

3rd time speaking about JK

Don’t want to repeat – don’t like to hear myself

Familiar with JK as the courageous witness

Hero of the underground

Messenger from inferno

Reminder that “never again” also means “never to forget”

Karski – the Forgotten Symbol

Just suppose he had perished when captured by the Gestapo… carrying the report  would he be remembered? Revered?

As we know, 7,000 Polish righteous – who risked their lives

Every one of them survived –lived for a decade or two after the war

The sheltered survived – remembered – located them testified and certified

But  How many more did not live after the war – did not, etc.

Even more so, how many were caught and executed?

20,000? 30,000? 50,000?

None of them remembered – honored

 

JK, if killed, would have been one of them…”

 

*Autograf propozycji napisu znajduje się w moich zbiorach. Po usunięciu drugiego zdania uzgodniony napis na pomniku w Jedwabnem brzmi:

„Pamięci Żydów z Jedwabnego i okolic, mężczyzn kobiet i dzieci, współgospodarzy tej ziemi – zamordowanych, żywcem spalonych w tym miejscu 10 lipca 1941 roku.”

** Jan Karski zmarł w Waszyngtonie w lipcu 2000 roku.