Teraz

Żyj teraz i w teraz. Uważaj tylko na tu i teraz. Niech przeszłość cię nie trapi. A przyszłość nie trapi się naszymi myślami:

 „Przyszłość nie boi się tego, co o niej myślimy”

„Przyszłość się zapomniała – mówi poeta – Proroctwem proroków jest czyste jest”.

„Wtajemniczeni nie znają tajemnic

przeszłości i przyszłości.

Mówią mową, która ich stwarza.

Teraźniejszość musi mówić,

bo inaczej

nie było i nie będzie.”

„Teraz” umiera we mnie jeszcze przed narodzinami. Wydaje mi się, że kiedy „jestem teraz” i tak moje myśli krążą wokół przeszłości albo patrzę na siebie z przyszłości, których nie ma.

„Z jutra nie mogę nas widzieć

i widzę nas – jesteśmy teraźniejsi,

ale już nie w teraźniejszości.”

W przeszłości, w przyszłości, teraz – w jakim czasie ja właściwie jestem?

 

„Już teraz”, Piotr Matywiecki, „Do czasu”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, s. 9-11.