Ze sztambucha Milusia

O misji NATO

“To keep the Russians out, the Americans in, the Germans down”.

Przypisywane Lordowi Ismay, pierwszemu Sekretarzowi Generalnemu NATO, lata pięćdziesiąte XX wieku.

Propozycja Milusia (2023):

“To keep the Russians and the Chinese out, the Americans in, the Germans up”.