Canetti o starości

„Znajdować wciąż niespełnione życzenia, aż do późnego wieku.”

„Nie przyznano mu starości.”

Elias Canetti, „Prowincja ludzka”, s. 256, s. 302.