Pociągi specjalnego znaczenia

“Małe dworce są bardzo dumne z tego, że pociągi pośpieszne muszą koło nich przejeżdżać.”

Karl Kraus, „Aforyzmy”, wybrał, przełożył i wstępem opatrzył Marian Dobrosielski, PIW, Warszawa 1975, s. 14.

Aforyzm o szerokim zastosowaniu:

Po pierwsze o ludziach;

Po drugie o państwach w Europie Południowej, Północnej, Środkowej i Wschodniej, kierowanych przez małych ludzi.