Tyranią gardzili

Mao Tse-Tung, „Czangsza”

 

„Bywałem tutaj niegdyś z przyjaciółmi

Pamiętam dobrze te niełatwe lata,

Co upływały w gronie towarzyszy

Ze szkolnej ławy.

Prawi i oddani

Pragnęli służyć ideałom szczytnym.

Kochali książki, tyranią gardzili

I rozprawiali nad przyszłością kraju

W imię prawd nowych.

Podówczas w ojczyźnie

Władzę niegodni sprawowali ludzie.

Czy pamiętacie

Przemożny nurt rzeki

I łódź płynącą pod falę?”

 

Przekład J. Hartwig

Mao Tse-Tung, „Szesnaście wierszy”, PIW, Warszawa 1959, s. 13.