Wojna o wszystko

“Istnieje pewna idea, która kiedyś spowoduje prawdziwą wojnę światową: że Bóg nie stworzył człowieka jako konsumenta i producenta. Że środki potrzebne do życia nie są celem życia. Że żołądek nie powinien przerastać głowy. Że życie nie jest uzasadnione wyłącznie robieniem pieniędzy. Że człowiek żyje w czasie, by mieć czas, i po to, by nie osiągnął danego celu nogami, zanim nie dojdzie tam sercem”.

Karl Kraus, „Aforyzmy”, ibid., s. 61.

Wojny między ludźmi są wojnami o to, kto ważniejszy, o chwałę, o  łupy i terytorium. Bohaterowie w eposach poświęcają się i giną w zmaganiach o rzeczy bez większego znaczenia i przemijające (przykład pojedynki honorowe). Prawdziwej wojny ze sobą o sens nigdy nie stoczymy.